Gjorde underslag fra butikk og ruskjørte - tilsto alt i retten