Helseplattformen «skrus på» i kveld - ber om litt ekstra tålmodighet