E39-trafikken ledes inn mot bru som kun håndterer trafikk i én kjøreretning om gangen