– Det handla om å få satt i gang så fort som mulig

foto