Pumper delvis urenset kloakk i fjorden og må bygge nytt anlegg til nesten en halv milliard: - Innbyggerne må ta regninga

foto