Pumper delvis urenset kloakk i fjorden og må bygge nytt anlegg til nesten en halv milliard: - Innbyggerne må ta regninga

foto
Gammelosen renseanlegg må skiftes ut med et nytt anlegg som trolig vil koste mange hundre millioner. Det kommer til å merkes på avgiftene i Orkland. Foto: Ola Marius Rise