– Lite artig og veldig utfordrende å ha ansvar for slike veger