Får fortsette som kommunedirektør i Trondheim

foto