– Det er ikke snakk om oppsigelse av 20–30 årsverk