Kollektivtrafikk og mobilsignal kan rammes: – Det er sjelden vi opplever slike ekstremvarsel

Ikke bare kan det komme ekstremt mye regn. Det blir mildvær og masse vind i tillegg, med fare for snøsmelting, jordras eller flomskred. Foto: Shutterstock