754 millioner i kostnadskompensasjon til landbruket