Arkeologer har funnet et sverd og ei øks fra vikingtida og i tillegg en skinnpung med arabiske mynter og edelsteiner på Olstad i Børsa.

– Det tyder på at mannen i grava var bereist eller hadde svært gode, internasjonale kontakter, sier arkeolog Ingrid Ystgaard fra NTNU Vitenskapsmuseet.

1100 år gammelt

Bakgrunnen er som følger: Magnus Meistad (34) fant 14. august i fjor med metallsøker ei øks og et sverd på eiendommen til gårdbruker Arnt Olstad i Børsa, like ved en nylig registrert gravhaug.

Øksa ble funnet rett under torva, mens sverdet lå cirka 35 centimeter under jorda. De drøyt 1100 år gamle våpnene har ifølge ekspertene tilhørt en mann som eide jorda si selv.

På reise

I oktober foretok arkeologer såkalt ettergraving i det samme området. Da fant de en skjoldbule (håndtak for å holde skjoldet) som lå rett under sverdet.

Inne i skjoldet lå det en skinnpung med arabiske mynter. I tillegg fant de også ni små, runde kuler av agat, en halvedelstein som garantert var importert fra samme plass myntene kom fra.

– Trolig hadde mannen som var begravd her selv vært i østerled, sier Ystgaard.

Gjenstandene fra cirka år 900 e.Kr. ble fraktet til konserveringslaboratoriet på Vitenskapsmuseet. Her skal de konserveres (bevares) før de etter hvert skal utstilles.

Utstilling

– Når vil folk få mulighet til å se gjenstandene fra Skaun kommune?

– Det er for tidlig å si noe om ennå, svarer arkeologen.

– Blir det i løpet av 2015?

– Jeg vet ikke.

– Hvor blir de å se?

– I museet på Kalvskinnet i Trondheim, svarer Ystgaard.

– Betegnes funnet i fjor høst som et verdifullt funn?

– Så absolutt, fastslår hun.

– God dialog

Det er fortsatt usikkert hvordan funnet gjør krav på eiendommen til Arnt Olstad. Ifølge Ystgaard har grunneieren og Vitenskapsmuseet en god dialog.

– Vi jobber med gode forslag for hvordan vi skal håndtere dette, sier hun.

Magnus Meistad, som startet dominoeffekten av letinga på Buvik-eiendommen, omtaler funnet av skjoldbulen som «utrolig artig og spennende».

– Har du fått finnerlønn?

– Nei, ikke ennå, svarer han.

Finnerlønn?

Arkeolog Ytsgaard poengterer at finnerlønn utløses kun når gjenstandene er av edelmetaller (gull, sølv, platina og rhodium). Spørsmålet blir: Hvem får æren for at skjoldbulen ble funnet? Meistad eller arkeologene?

– Vi får se. Uansett er det ikke snakk om store beløpet, sier Meistad, som er fra Buvika, bor på Heimdal og jobber som grafisk designer.

– Hva er drømmefunnet ditt?

– Mange ville sagt gullskatten. Selv synes jeg det hadde vært artig med en bygdeborg, rester av bebyggelse eller kanskje en ny inkaby, humrer 34-åringen, som er medlem i Trondheim metallsøkerklubb

PS! I kulturminneloven står det om finnerlønn: «Departementet kan skjønnsmessig fastsette en finnerlønn som deles likt mellom finner og grunneier. Er funnet av sølv eller gull, skal finnerlønnen minst settes til metallverdien etter vekt, med et tillegg som ikke må være under 10 pst. av metallverdien. Når særlige grunner foreligger, kan departementet fastsette en lavere finnerlønn eller at grunneierens andel helt eller delvis skal bortfalle.

Les mer om arkeologiske funn i Skaun i papiravisa og e-avisa lørdag