Torsdag 6. mars klokka 14 åpner Harangstunnelen. Den 785 meter lange tunnelen erstatter svingete og ujevn veg rundt Harangen ned mot Gangåsvassbygda i Orkdal kommune. Dette er en topp moderne tunnel med nytt nødnett, DAB-radio, ventilasjon og alt lys er LED.

Dette er en delåpning av prosjektet E39 Harangen – Høgkjølen, men ny E39 og fv. 714 skal koples sammen rett ved inngangen til den nye Harangstunnelen.

En stor andel av trafikken er tungbiler. Ny veg og tunnel gir betydelig lavere risiko for uhell, spesielt om vinteren, og følgelig bedret framkommelighet.

Brukerne av fv. 714 mellom Hitra/Frøya og Orkanger vil nyte godt av tunnelen i første omgang. Neste år blir E39 lagt om i ny trasé.

Tunnelen skulle etter planen være klar til høsten. Men god fremdrift gjør at den kan åpnes allerede nå, flere måneder tidligere enn planlagt.

Tunneldrivinga startet i desember 2012. Gjennomslaget skjedde 12. april 2013.

Åpninga på torsdag skjer i vestenden av tunnelen. Det er ordfører Gunnar Lysholm i Orkdal som foretar den offisielle åpninga.

Vegprosjektet E39 fra Harangen til Høgkjølen i Sør-Trøndelag er en del av kyststamvegen fra Kristiansand til Trondheim. Det vil gi kortere reisetid og mer trafikksikker veg enn dagens vegtrasé mellom Orkanger og Vinjeøra.

Den bedrer også forholdene på fv. 714, eller Laksevegen som den kalles.