«Emil Martin Carlsen ble født i Melhus 13. mai 1902. Etter barneår i Levanger / Skogn, kom han med foreldrene sine som 8-åring om bord på D/S Orkla til Orkedalsøra en vårdag i 1910. Faren var baker og startet egen bakeribedrift på Fernieplass 4, som ble Emils heim i gutte- og ungdomsårene.»

Slik starter beretningen om Emil M. Carlsen, og her jeg sitter med heftet – «Utvalgte artikler fra avisa Sør-Trøndelag 1961 - 1971 av Emil Martin Carlsen», utgitt av Foreningen Orkanger Histore i 2017 – utslått foran meg, kan jeg si at jeg allerede nå er interessert i å lese mer om denne mannen og hans artikler.

Historiene bygger på Carlsens egne erindringer, på muntlige overleveringer, og på dokumentarisk stoff.

Carlsen gjorde mye i sitt liv, deriblant var han ansatt på Ritz i Oslo og Erichsen i Trondheim, etter å ha utdannet seg som konditorsvenn og baker, og han stiftet Naturparkens Venner for å bevare Grytdalen mest mulig i naturlig tilstand. Og han skrev. Prologer, registreringer av historiske opptog under Orkladagene, og for denne blekka. For ST skrev han lokalhistoriske og biografiske artikler, og om natur, dyreliv, og jakt.

En av sakene Carlsen skrev under signaturen EMC, handlet om «Den Norske Paviliong – Chicagoutstillingen 1893». Den samme paviljongen som i dag står på Bårdshaug med navnet «Thamspaviljongen». Hvorfor navnebyttet skjedde, vites ikke. Her får Carlsen med mye av historien om paviljongen. Fra byggingen på bruket på Ørkedalsøren, til overfarten til Statene, og dens historie videre, både i Mr. Wrigleys – tyggegummikongen – hender, og som en del av museet «Little Norway» i Wisconsin.

En annen sak er «Opp- og nedgangstider i forrige hundreåret». Her får vi lære om kisen fra Svorkmo og Løkken, tømmerhandel, om Fernie, og oppstarten av Orkdal sparebank.

En av de mest spennende artiklene i heftet–i alle fall for undertegnedes del–er den som beskriver hva som skjuler seg under jorda. «Orkdalsjorda skjuler så mangt». Her kan vi lese om kosteinrøyser under kirkebakken på Grøtte, om gravhauger på Åsen på Geitastrand og på Skjenald, og tanker rundt de første bosetterne her, og mulige forklaringer for navnene Orkla og Orkdal. Alt i alt en svært spennende artikkel.

Emil Martin Carlsen døde 25. mars 1978, og hadde et spennende liv hvor han skrev mye interessant og bra, og dette heftet oppsummerer noen av de beste avisartikler jeg har lest fra signaturen EMC.