Rådmann Ingvill Kvernmo har nå svart på brevet fra Ap, SV, Småbylista, Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet, der rådmannen blir bedt om å trekke advarselen som i 2015 ble gitt til plasstillitsvalgt ved Orkdal helsetun, Anna Krogstad.

Brevskriverne er ikke fornøyd med svaret de har fått.

Les også: Her er rådmannens svar på kravet om at Krogstad-advarselen trekkes

Åpent møte i 2015

Det var under et åpent møte på Orkdal helsetun sensommeren i 2015 at Anna Krogstad leste opp et brev på vegne av ansatte.

I brevet ble det pekt på kritikkverdige forhold ved helsetunet, som for eksempel at beboere ikke kom seg på do i tide, de fikk ikke nok mat og de ble lagt for natta på dagtid. En av grunnene til at Krogstad ble irettesatt med en skriftlig advarsel og trussel om oppsigelse, var at det ikke var ført avvik for de omtalte forholdene.

Er i flertall

I ettertid viste det seg at avvikssystemet ved Orkdal helsetun ikke fungerte som det skulle, og fylkesmannen har senest nå i vår reist den samme kritikken mot helsetunet som det som kom fram i brevet som Krogstad leste opp i september 2015.

12. juni i år sendte Ap, Småbylista, SV, Frp og Pensjonistpartiet brevet der de ba om at advarselen mot Anna Krogstad, ble trukket. De minnet samtidig på at de fem partiene som signerte brevet, utgjorde et flertall i kommunestyret.

- Uten virkning

I svarbrevet sitt skriver Ingvill Kvernmo at hun ikke ønsker å gå inn i den konkrete saken.

- Det er uheldig å gå inn i en enkelt sak så lenge etter at en advarsel er gitt, skriver Kvernmo. Samtidig sier hun:

- Advarselen er gitt for om lag to år siden, og det har gått så lang tid at den ikke lenger vil bli vektlagt.

- Betyr dette at dersom Anna Krogstad skulle få en ny advarsel, så vil ikke advarselen fra 2015 få noen betydning, Kvernmo?

- Ja, det betyr det. Advarselen har ikke virkning lenger. I realiteten så vil advarsel blir uten virkning.

- Hvorfor trekker du ikke like godt advarselen, slik at den for evig og alltid er borte fra Anna Krogstads personalmappe?

- Svaret på det spørsmålet står i svarbrevet mitt, sier Kvernmo som ikke vil svare ytterligere på det spørsmålet.

Går ikke ut på tid

Torsein Larsen (Pensjonistpartiet) forteller at han har undersøkt med KS hvor lenge en advarsel «blir hengende» ved ansatte i kommunesektoren.

- Hadde det vært en statlig ansatt, ville advarselen blitt slettet etter fem år. Det finnes ikke slike regler i kommunene, og det er dermed arkivloven som gjelder. Det betyr at en advarsel blir lagret så lenge vedkommende er i jobb. Den må trekkes dersom den skal bli fjernet.

Nettopp derfor mener Larsen at Kvernmos svar ikke er godt nok:

- Hvorfor sletter man ikke advarselen? Nei, man gjør ikke det, for da erkjenner man skyld. Slik det er nå, vil advarselen være en del av personalmappa hennes for all framtid.

Møtes over helga

Det kan ikke SV, Ap, Frp, Småbylista og Pensjonistpartiet leve med. Rett over helga vil partiene møtes for å drøfte hvordan de skal håndtere saken videre.

- Vi har ikke fått gjennomslag for det vi ba om.

- Hva gjør dere med det?

- Det skal vi diskutere når vi møtes i neste uke. Men alt tyder på at det er et flertall i kommunestyret for å instruere rådmannen. Om rådmannen ikke følger flertallets vilje, vil det være en uholdbar situasjon for rådmannen, sier Larsen som ikke ønsker å utdype hva han legger i det.

ST har ikke lyktes med å få kontakt med Anna Krogstad.

Catharina.Morken@avisa-st.no

928 30 284

Torstein Larsen og de andre brevskriverne er ikke fornøyd med Kvernmos svar. Foto: Catharina Morken