Fredag 21. oktober vil trafikkskoler og trafikklærere over hele landet demonstrere for at trafikkopplæring skal gi gyldig fravær i videregående skole.

Initiativet til demonstrasjonene er tatt av frittstående engasjerte trafikklærere, men Trafikkforum har som en av landets største organisasjoner for trafikkopplæringsbransjen, takket ja til å delta og å holde en appell foran stortinget fredag 21. oktober.

Utgangspunktet for demonstrasjonen er at innskjerpingen i fraværsreglene som fant sted fra skoleåret 2016/2017, fører til at det er vanskelig å oppnå målene i læreplanverket for føreropplæringen.

Med andre ord: De nye fra fraværsreglene i videregående skole gjør at færre elever kan bruke skoletimer på kjøreopplæring.

Kunnskapsministeren har ved flere anledninger uttalt at trafikkskolene må tilpasse seg de nye fraværsreglene ved å tilby kjøretimer på kveldstid.

– Det er viktig at ungdom går på skole. Men i det samfunnet vi lever i i dag, er det faktisk også forventet at unge arbeidssøkere og lærlinger har førerkort. God trafikkopplæring er altså av vesentlig betydning for samfunnet, både som ulykkesforebyggende tiltak og som grunnleggende kompetanse, skriver Trafikkforum i ei pressemelding.

Det menes derfor det er viktig for trafikksikkerheten at føreropplæring kan foregå parallelt med, og i samsvar med opplæring i videregående skole

–b Vi mener på bakgrunn av dette at det er feil at føreropplæring skal anses om skulk, mens arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid og representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå ikke blir ansett som skulk.