– Folk har trolig ikke sett butikken før, fordi den lå der den lå

foto