Personalsjefen har sagt opp: – Det var riktig tidspunkt for å gjøre noe annet

foto