– Viktig å finne en balanse rundt det å oppleve verden, og hvor mye man skal fly