70 personer var møtt fram da kommunestyret i Agdenes skulle ta kanskje dette årets viktigste avgjørelse på vegne av innbyggerne. Nemlig et være eller ikke være for Lysheim skole i Mølnbukt.

Audhild Øye Foto: Silje Asbjørnsen, ST

av skjebnedagen til skolen og innbyggerne i ytre del av Agdenes, hadde det vært stor spenning om hva som ville komme til å skje da det ikke var noen tilråding i saken fra rådmannens side. Det er oppsiktsvekkende da det er en stor og viktig sak både økonomisk, politisk og samfunnsmessig. Ei tilråding ville være viktig, uansett hvilket ståsted en har i saken. De som ønsker å bevare grendeskolen, vil gjerne ha tall på bordet som taler for fortsatt skole i grenda, mens de som ønsker en sentralisert skole i Lensvika, nok heller vil se tall som taler for nedleggelse av grendeskolen.

At det ikke ble lagt fram noen økonomiske beregninger og heller ikke gitt noen tilråding i en så viktig sak, gjorde naturlig nok spenningen nærmest uutholdelig på forhånd. Det er sjelden lokalpolitikk blir så spennende at et 70-talls personer i en kommune med rundt 1700 innbyggere, møter opp i kommunestyret for å se hva politikerne foretar seg.

Høyres Jan Grønningen har tidligere gått ut og sagt politikerne manglet et godt nok beregningsgrunnlag for å endre skolestrukturen. Det er en kritikk han får medhold ifra flere. Det viser også gårsdagens kommunestyrevedtak som sier at arbeidet skal settes i gang for å bygge ny Mølnbukt barnehage og ny skole i Lensvika. Det betyr at skolestrukturen i Agdenes består når kommunen blir en del av Orkland kommune, og at Agdenes-politikerne har lyktes med å bevare skolen i ytre del av Agdenes, enn så lenge.

Lysheim skole og ytre del av kommunen har nå fått litt lånt tid slik tilfellet er for mange grendeskoler. Det er en trygghet for barnefamiliene i dag, men samtidig en utrygghet for kommende barnefamilier. Vil det være barnehage og skole i grenda om ti år?

Forhåpentligvis kan det skje noe med innbyggertall og boligbygging i ytre del av Agdenes i årene som kommer. Går det som noen håper, kan det være at folk bosetter seg i denne delen av kommunen for å pendle til jobb på Fosen. Kommunen kan legge til rette for boligbygging, og også friste med ny barnehage og skole i grenda. Det er en god tilbudspakke for å friste nye innbyggere til grenda.

Audhild Øye