De nye fra fraværsreglene i videregående skole gjør at færre elever kan bruke skoletimer på kjøreopplæring.

Allerede ved skolestart etter sommerferien ble det innført nye fraværsregler i videregående:

* Maksimalt 15 prosent ugyldig fravær blir toleransegrensen som fratar eleven karakter i et fag.

* Ligger fraværet på mellom 10 og 15 prosent, åpnes det for at rektor kan bruke skjønn slik at elever i visse tilfeller likevel kan få karakter.

Mange videregåendeelever bruker skoletimer til kjøreopplæring. Tidligere har dette fraværet blitt registrert, men ikke vippet i disfavør for eleven dersom fraværet lå høyt fra før.

De nye fraværsreglene skjerper kravene: Kjøreopplæring inngår i fraværskvoten.

Dette skaper utfordringer for blant annet kjøreskolene.

– Vi må endre oss etter markedet. Nå må elevene trolig bruke mer av fritida si på kjøretimer. Det vil si kjøring på ettermiddag- og kveldstid, sier Monica Burø Helsø, daglig leder ved Orkdal trafikkskole.

– Dette medfører også inntektsbortfall for kjøreskoler? Eller at dere må jobbe mer på ugunstige tidspunkt?

– Ja, det stemmer, sier hun.

– Hva har dette å si for elevene?

– Trafikkbildet er annerledes på ettermiddag og kveld enn på dagtid (mindre trafikk), elevene kan være slitne etter en lang skoledag når de skal kjøre, og lærlinger bør ha førerkort etter videregående for å komme seg på jobb, svarer hun.

Hun påpeker også at det blir ekstra tungvint for elever som ikke bor i Orkdal, hvor regionens trafikkskoler ligger.

– Folk lenger ute i distriktene må kanskje bruke timer bare på å kjøre hit, i stedet for at de får gjort dette i skoletida når de er i Orkdal likevel, sier hun.

På torsdag denne uka skal Helsø på et møte med rektor ved Orkdal vidaregåande skole, Kristoffer Uppheim.

– Vi må snakke sammen for å legge til rette til det beste for elevene. De nye fraværsreglene skaper utfordringer. Det er ikke ideelt, fastslår hun.

Uppheim sier at en del elever får en del fravær grunnet kjøreopplæring i skoletida. Men han mener at det meste er mulig med litt planlegging og prioritering.

– Elever har fritimer og feriedager. Og det må være mulig å ta kjøretimer før skolestart, sier han.

Rektoren påpeker at de nye fraværsreglene står der, og de kan han ikke gjøre noe med.

– Kjøreskolene må nå tilpasse seg skolehverdagen mer enn før. På torsdagens møte skal vi snakke sammen, utveksle info og oppklare hvordan systemet fungerer her, sier han.

For å illustrere fraværskravet, hør på dette: Ved ti prosent fravær i et fag på én termin, har eleven ikke krav på karakter. Nå er det lagt inn en femprosent ekstra der rektoren vurderer skjønn.

Men husk at to timer borte i et fag, hvor eleven tar kjøretimer, gir fem prosent fravær. Da er det ikke mye å gå på hvis det er sykdom og andre «viktigere fraværsgrunner» i dette faget i tillegg.

De gyldige årsakene til å være borte fra skolen er:

* Helse- og velferdsgrunner

* Arbeid som tillitsvalgt

* Politisk arbeid

* Hjelpearbeid

* Lovpålagt oppmøte

* Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett

* Religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke

Rektor ved Orkdal vidaregåande skole og daglig leder ved Orkdal trafikkskole har et møte her på torsdag denne uka.