Får den høyeste finnerlønna som er utbetalt i nyere tid

foto