Høyringsuttale – Svarthammaren vindkraftanlegg i Snillfjord kommune

foto