Ønsker trasé til havna for selvkjørende kjøretøy - 28 av 30 grunneiere har signert