Brudd i vannledning: - Noen vil få brunt vann i springen

Foto: Arkiv