«Kokarkjerringa» fikk en kort karriere som kirkeverge

foto