Mottok klage på tildeling av kontrakt: - Vi avlyser

foto