Disse matvarene kan være smittekilde til stort E. coli-utbrudd

foto