Gangveiprosjektet er to år forsinket - håper på byggestart i sommer

foto