I sommer kommer pukkellaksen for å gyte - ingen tiltak planlagt i Trøndelag

foto