Har startet arbeidet med å erstatte henne: - Jeg synes det er trist at hun slutter

foto