Vil finne svar på Orkanger: – Arealbruk er et sårbart tema, men vi kan klare å finne enighet om sted og metoder