Får ekstraordinært utbytte, som ikke er ekstraordinært