Den internasjonale kulturkvelden i samarbeid mellom Voksenopplæringa i Orkdal og Orkdal kulturscene ble en suksess. Elever fra voksenopplæringa bidro med sang, dans og dikt. Gruppa Bengalo fra Trondheim fikk hele salen med på å danse til Balkanmusikk.