Som tilhører i F-skapsmøtet onsdag 22. august ble jeg vitne til en grådighet av flertallet i F-skapet som ikke er en kommune verdig.

Dette skjer gjennom en sak der Britt i By’n i Orkanger sentrum søker om et beskjedent beløp som kompensasjon for tapet hun fikk ved vedtak politikerne gjorde i april, om å forby salg og bruk av heliumballonger på kommunal grunn.

En kompensasjon her ville være en klapp på skuldra til en av mange små bedrifter og butikker som jobber dag og natt for å skape liv og aktivitet i sentrumsgate på Orkanger.

En annen side ved saken er at heliumballonger absolutt bør forbys, og det av miljøhensyn, men her var kommunen litt uheldig med kommunikasjonen til de det gjaldt og tidspunkt for vedtak. Det kunne de med støtte til søknaden gjøre noe med, men den muligheten benyttet ikke posisjonens partier seg av.

H, Orkdalslista, Sp, V og en av to fra Ap stemte mot støtte. Det viste et stemmetall på 6 mot og 5 stemmer for.

Det gir et dårlig inntrykk av lokalpolitikerne når de med et slikt vedtak velger så tydelig å ikke slå et slag for mindre næringer i sentrumsgata.