Statsforvalteren opprettholder kommunens vedtak

foto