Viktig møteplass for skoleelever og næringsliv

foto