Ut mot Kringstad: – Det er påfallende at han har så ulikt syn på ulike investorer

foto