Ønsker å endre loven: – Vi visste ingen ting om at det var etablert flere private barnevernsinstitusjoner