Flytting av mellomtrinn: – Redd det er første steg til nedleggelse