Rekordkontrakt: - To og en halv gang større enn den forrige

foto