Rasert etter flommen - nå åpner veien før planlagt

foto