Fornøyd dialysepasient: - Alt nedpå der er nok utenom normalen