Sa nei til flatt tak på ST-bygget – foreslår flatt tak på tre sentrumsbygg

foto