Stiftelsen Orkla Industrimuseum og Thamshavnbanens Venner har signert ny samarbeidsavtale.

Ro og optimisme

Avtalen er i tråd med vedtak i venneforeningens årsmøte 5. desember i fjor. Restaurantvogna er tatt inn i avtalen, og det er utarbeidet en egen tilleggsavtale for denne.

Leder i Thamshavnbanens Venner, Inge Helgeton, er glad for at en langvarig usikkerhet om samarbeidsforholdene nå er avklart.

– Dette håper vi vil gi ro, forutsigbarhet og optimisme inn mot en ny togsesong, både for de ansatte på museet og for alle aktører i dalføret som ser verdien av Thamshavnbanen som merkevare og attraksjon, sier Helgeton i en pressemelding.

Rettigheter

Styreleder i Stiftelsen Orkla Industrimuseum, Are Hilstad, deler gleden av å ha det formelle på plass.

– Partene er enige om å se framover. Det er det aller viktigste. Venneforeningas avgjørende rolle og innsats opp gjennom årene er uomtvistelig. Samtidig har strukturendringene i museet medført at vi må være tydeligere på rolleavklaring. Det har vi nå fått til, samtidig som venneforeningen har fått en klar avtalefestet plass i samarbeidet, med en del tilhørende rettigheter, sier Hilstad i den samme pressemeldingen.

Les mer

Mer om saken i STs papirutgave/e-avis.