Har ikke gitt opp å komme til enighet med Randi Jacobsen

foto