Krimtallene for årets fem første måneder i Orkdal/Agdenes, Skaun og Meldal kommuner, viser en sterk økning av seksuallovbrudd og voldssaker i de tre førstnevnte kommunene sammenlignet med samme periode i fjor.

I Orkdal/Agdenes har såkalte voldslovbrudd økt fra sju saker i perioden januar-mai i fjor til hele 17 saker i år.

- Voldslovbrudd er saker vi skal prioritere, sier Randi Fagerholt, som er etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor og lensmann i Meldal.

Når det gjelder seksuallovbrudd har tallet økt fra to saker til seks i Orkdal/Agdenes og fra to saker til fire i Skaun. Disse lovbruddene kan for eksempel være voldtekt og krenkende atferd.

- Økningen av disse sakene er veldig stor både i Orkdal/Agdenes og Skaun. Slike saker krever også mye dokumentasjon og tar dermed lang tid å etterforske, sier Fagerholt.

Les også: Voldtektssak venter på avgjørelse hos jurist

Andre saker som bekymrer politiet, er narkosaker. Bare i Skaun økte denne type saker fra tre i fjor til ti i år.

- Vi har avdekket en del narkobruk av unge brukere (rundt 18 år). Og det er hovedsaklig nye brukere, sier Fagerholt.

I Meldal kommune er krimtallene på det jevne, verken særlig økning eller nedgang. I kategorien skattesvik og bedrageri har antall saker økt fra sju til elleve. Men stordelen av sakene skyldes ifølge Fagerholt én person som har flere saker på seg.

Trafikksaker har også en økning i Skaun fra 30 i fjor til 43 i år. En del av dette skyldes nok at en lokal UP-patrulje ble etablert i distriktet i september 2016, dermed ble det også hyppigere kontroller.

I perioden januar-mai i fjor hadde Orkdal/Agdenes totalt 213 saker, mot 2013 i samme periode i år. I Skaun var tallet i fjor 85 registrerte saker, mot 117 i år. Og i Meldal har antall saker gått fra 34 i fjor til kun 21 i år.

I hele region 2 (Orkdal, Agdenes, Meldla, Skaun, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya) var oppklaringsprosenten ved utgangen av mai i år 60,5 prosent. Samme periode i fjor var talelt 61,2 prosent.

Tar man med alle månedene i 2016, viser oppklaringsprosenten i denne politiregionen 57,5 prosent.