Først utryddet de gjedda. Så fisket de hundrevis av ørret - med elektrisk fiskestang

Det kreves sertifisering for å bruke elektrisk fiskestang. Dét har Anton Rikstad. Foto: Privat