– Ikke har jeg pendlerbolig og ikke har jeg noen til å skrive talene mine for meg

foto