Også Statsforvalteren sa nei - og det er endelig

foto