Har byttet ut 135 dekar kornåker med ei gul blomstereng